חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהנים נושאים כפיים אשר מתקים מניין באוניה, אווירון או ברכבת?

תשובה:

כהנים נושאים כפיים אשר מתקים מניין באוניה, אווירון או ברכבת, אפילו כדאין ספר תורה.

פוסק: הרב משה הכהן גרוס

ספר: נשיאת כפים כהלכה

מקור: פרק ז סעיף ח והערה כד

תשובה נוספת:

כאשר המניין מורכב גם מבני חוץ לארץ, לא ישאו כפייהם עד שינחתו בארץ.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן קיא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה