חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נתינת אוכל או חפץ לעני ייחשב הדבר כחלק מנתינת צדקה ומעשר כספים ?

תשובה:

ניתן לתת לעני אוכל או חפץ במקום כסף, ואפשר להחשיב זאת כחלק ממעשר כספים לצדקה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה ב פרק מה סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה