חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסוע לאומן לראש השנה?

תשובה:

גדולה מעלת התפילה בארץ ישראל, והרב עובדיה גם סבר שטוב להישאר בראש השנה עם המשפחה כאן בארץ ישראל. אולם אלה שנוסעים להתפלל בראש השנה באומן, יש להם על מי לסמוך.

פוסק: הרב גדעון לוי

ספר: שו"ת גל עיני

מקור: חלק א סימן מ

תשובה נוספת:

יש דעות שונות בעניין, מכל מקום הרוצה לנסוע לחו"ל להשתטח על קברי צדיקים, יש לו בודאי על מי לסמוך.

ספר: שדי חמד

מקור: מערכת א"י סימן א' אות א וראה עשה לך רב חלק ב שאלה נד בענין אחר

תשובה נוספת:

אין שום איסור לצאת מארץ ישראל לאומן להשתטח על קברו של הצדיק מוהר"ן זיע"א, ומסתבר שלחסידי ברסלב האמיתים אין זה בגדר של יציאה סתם או לרשות אלא הוי מצוה לכל דבר ק"ו שאם
מרגיש התעלות רוחנית בזה הוי בגדר יציאה לשם מצוה וניכר שאף לכל אחד זה מתאים
גם לא לאלו מחסידי ברסלב והכל בתנאי שרעייתו מוחלת לו מחילה גמורה על כך
אבל אותם האנשים שאינם מרגישים דבר מזה והופכים את הנסיעה לבילוי וכו' אין היתר לנסוע.

פוסק: הרב חנן אפללו

ספר: שו"ת אשר חנן

מקור: חלק ח סימן כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה