חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד חייל המשרת באזור חם מאוד ביום כיפור ינהג לגבי שתיה?

תשובה:

חייל הממלא תפקיד המחייב אכילה ושתייה, או הנמצא באזור חם והרופא קבע כי השתייה בו הכרחית, או חולה שיש בו אפילו ספק סכנה – מצווה עליהם לאכול ולחלל את קדושת היום לכל צורכיהם. חייל הצריך לאכול, והוא מחמיר על עצמו – מתחייב בנפשו, ועליו נאמר "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". (בראשית ט,ה תריח,א מ"ב ה).

 אם הדבר אפשרי ואינו פוגם בכושר החייל, תהיה האכילה והשתייה בדרך זו:

||אכילה| – יאכל פחות מ- 40 סמ"ק (ע' תרי"ח מ"ב יח) מידי 9 דקות (כותבת הגסה בכדי אכילת פרס). אינו יכול לאכול בקצב איטי זה – יאכל לאט ככל שיוכל. מיני אוכל שונים מצטרפים יחד לשיעור אכילה. (תריב,א-ד. שש"כ כה, טז).

||שתייה| – ישתה משקים בנפח הפחות ממלוא לוגמיו (כמות נוזלים שאדם יכול להכניס לצד אחד של פיו). שיעור זה הוא אישי, לפי פיו של אדם. הגודל הממוצע הוא 40 סמ"ק. חייל היודע שיצטרך לאכול ביום כפורים, מוטב שימדוד ערב יום הכיפורים מה שיעור "מלוא לוגמיו" אצלו. לאחר שתיית כמות זו ימתין כתשע דקות, וישתה שוב פחות מ"מלא לוגמיו". (תריב,ט. תריח מ"ב כא).

אכילה ושתייה אינן מצטרפות לשיעור אחד. לכן אפשר לאכול פחות משיעור אכילה, ולשתות פחות משיעור שתייה יחד. (תריב,ב).

 האוכל ביום הכיפורים לא יקדש, ואפילו ביום כיפורים החל בשבת. יטול ידיו כדרך שנוטל בחול, ואם לא הסיח דעתו מן האכילה אינו צריך לחזור ולברך אחרי כל הפסקה. בגמר האכילה, יברך ברכה אחרונה רק אם אכל כזית (29 סמ"ק) בכדי אכילת פרס. על השתייה יברך רק ברכה ראשונה בתחילת השתייה. אם מברך ברכת המזון יאמר "יעלה ויבוא" ("ביום הכיפורים הזה") ובשבת גם "רצה". בברכה מעין שלוש יוסיף "וזכרנו לטובה ביום הכיפורים הזה". שכח – אינו חוזר. (תריח, י מ"ב כט. שש"כ כה,טז, יח,כה).

מוטב לצום ביו"כ ולשכב כל היום, מאשר לאכול ולהתפלל. (שש"כ כה,כב).

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 273

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה