חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אחות בבית חולים המתקשה לעבוד כראוי ביום צום רשאית לאכול?

תשובה:

אחות המתקשה  לעבוד כראוי ביום צום מפני שנחלשה- רשאית לאכול. הלכה זו מתייחסת רק לארבעת התעניות אבל לא לגבי יום כיפור ותשעה באב.

הערת עורך האתר, לגבי תשעה באב:
במקרה והמשך התענית של האחות יגרום לכך, מפאת החולשה, שהטיפול בחולים ייפגם אזי תוכל לשתות. כך אמרו לי הרבנים הרב גדעון פרל והרב עמי שטרנברג.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, תעניות פרק יג ארחות הלכה 12 עמוד ת' מצוטט ממדריך הלכתי לאחיות

תשובה נוספת:

רופא מנתח, שצריך לאכול או לשתות לשם צלילות דעתו, אפשר להתיר לו זאת בתשעה באב בהוראת חכם.

פוסק: הרב יחיאל חזות

ספר: שערי הלכה

מקור: פרק ז סעיף נט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה