חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם יוצא ידי חובת לימוד תורה כאשר אינו מבין את הנלמד?

תשובה:

הלומד תורה שבכתב ואינו מבין את הנלמד יוצא ידי חובת הלימוד בתנאי שאינו לומד מן השפה ולחוץ אלא מתאמץ להבין גם אם לבסוף אינו מבין. ויש אומרים שכך הדבר גם בתורה שבעל פה.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ב סעיף ה וראה שם במקורות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה