חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאסוף בשבת חלק משחק המפזורים בחדר, או שיש בזה משום מעמר ומוקצה?

תשובה:

מותר לאסוף בשבת חלק משחק המפזורים בחדר, ואין בזה משום איסור מעמר ומוקצה.

פוסק: הרב ישראל שריקי

ספר: עונג שבת

מקור: פרק יב סעיף מ וראה ילקוט יוסף שבת עמוד שסו הלכה פו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה