חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מגבלה למלווה לתבוע את החזר הלוואה?

תשובה:

כאשר המלווה יודע שאין ללווה כסף להחזיר את ההלוואה, אסור יהיה לתבוע ממנו, ואם תובעו עובר על "לא תיהיה לו כנושה". אם יש לו ספק באם יש לו להחזיר אזי ינסח ויאמר "אני תובע את חוב אם יש לך ממה לשלם לי".
אם יש ללווה שווה כסף, קרקע וכו' אזי הוא נחשב שיש לו כסף.

פוסק: הרב אלחנן פרץ

ספר: חוקי הכסף

מקור: שער הגזילה פרק יז סעיפים א-ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הלואה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה