חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק באיקס עיגול שקבוע לקרקע בשבת?

תשובה:

איקס עיגול המחובר לקרקע ובדרך כלל נמצא בגינה ציבורית דינו ככלי היתר ומותר לשחק בו בשבת.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות א, עמוד נא ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה