חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן רשאי שלא לענות לשיחה טלפונית מהוריו כשרואה על צג הטלפון שהם מתקשרים?

תשובה:

נראה שאינו ממידת דרך ארץ כשלא עונה להוריו, לכן יענה ויקצר בעת הצורך. אם הוריו יודעים בבטחה שהוא נמצא ליד הטלפון (כגון שרק לפני דקה הם שוחחו), אזי אם לא יענה יהיה בכך איסור.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן סז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה