חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ילד קטן חייב באכילה בסוכה?

תשובה:

קטן שאינו צריך לאמו שהוא כבן חמש או שש
חייב בסוכה מדברי סופרים (שו"ע תר"מ
סעיף ב) לענין אכילה ושינה, ובמ"ב שם הביא שאסור לאחר להאכילו
חוץ לסוכה בידים או לצוות לו לאכול. אבל להניח
לפניו אוכל חוץ לסוכה אף שיודע שאוכל מותר. ורק
אביו שמצווה על חינוכו אסור גם בזה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תרמ סעיף ב וראה פסקי תשובות, ג סימן ריב, וראה גם פניני הלכה סוכות, ג' יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה