חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית לומר קדיש על הוריה כאשר אין לה אחים שיגידו קדיש?

תשובה:

אומנם רבו הפוסקים שסוברים שאין להתיר. אולם ניתן להתיר לאשה לומר קדיש בבית הכנסת אם תגיד בקול רגיל ושקט בעזרת נשים. כמובן שיש תמיד אפשרות טובה לשכור אדם שיאמר קדיש.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק א שאלה ד

תשובה נוספת:

רשאית לומר קדיש בעזרת נשים, אולם לא תשמיע קולה גבוה לרבים בעת אמירת קדיש.
כאשר אין בבית הכנסת מי שאומר קדיש ורק היא, על אחד המתפללים לומר קדיש.


הערת מנהל האתר:

הרב של אלון שבות, הרב זאב וייטמן ענה לי שבמקום שאין גבר אבל אזי אחד המתפללים יגיד קדיש בעת שאישה אומרת בעזרת נשים.

 

פוסק: הרב יהודה הרצל הנקין

ספר: שו"ת בני בנים

מקור: חלק ב סימן ז ראה רמ"א או"ח סימן קלב סעיף ב

תשובה נוספת:

לדעת מספר פוסקים בת שומרת מצוות, רשאית לומר קדיש יתום לעילוי נשמת הוריה. (ראה פסקי הרב יוסף אליהו הענקין, הרב משה פיינשטיין הרב יוסף דב סולביציק ועוד).

פוסק: הרב צבי רייזמן

ספר: רץ כצבי

מקור: עניני נשים בהלכה א' סימן כב

תשובה נוספת:

אין לאשה לומר קדיש בביהכ"נ וגם לא במנין גברים, בביתה, ולפי רוב הפוסקים אין לה לומר קדיש בעזרת נשים עם הגברים מפני שאין שם עשרה גברים.

ספר: שו"ת רבני אירופה

מקור: יורה דעה סימן פג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה