חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם להתעלם (מסיבות שונות) לא להשיב למי שאומר לו "שלום"?

תשובה:

חובה על כל אדם להחזיר ולענות בפנים מאירות למי שמברך אותו בברכת "שלום", ומי שאינו עונה נקרא "גזלן". זאת ועוד, מי שעונה שלום, צריך להוסיף תוספת לברכה בה נתברך, כגון אם פלוני אמר לו "שלום", אזי כשיענה לו, יוסיף ויענה: "שלום וברכה" או "שלום שלום" וכו'.
מו הראוי להקדים "שלום" לפני שיברכהו חברו.
וכן מצווה לומר "שלום" גם למי ששונא אותו, כיוון שאולי על ידי כך תתמעט השינאה ביניהם, אלא אם כן מדובר במקרה שהדבר ברור שהדבר עלול חלילה להגביר את השינאה ביניהם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק א סעיפים כז- לו וראה ברכות ו ע"ב , גיטין סב ע"א ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין אדם לחברו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה