חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתקין על גג בית הכנסת אנטנה, מכשירים וכו' של חברות תקשורת?

תשובה:

אין  להתקין על גג בית הכנסת אנטנה, מכשירים וכו' של חברות תקשורת. אם הדבר נעשה על כרחם של המתפללים, על כל פנים לא יטלו שכר על כך, כיוון שאסור לעשות רווחים מבזיון בית הכנסת.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ט סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה