חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש באקדח מים בשבת?

תשובה:

אקדח מים - מותר להשתמש בו בשבת, ויזהר שלא יתיז מים על צמחיה משום שמשקה אותם ויש בזה איסור זורע.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: עמוד א, סעיף סא ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה