חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת כאשר ארון הקודש פתוח?

תשובה:

מעיקר הדין כאשר ארון הקודש פתוח, רשאים הצבור שבבית הכנסת לשבת, אך המנהג לתת כבוד לתורה ולכן עומדים. מי שקשה לו לעמוד או שהוא אדם חלש יהיה מותר לו לשבת.
הנמצאים בצד ארון הקודש ואינם רואים את ספרי התורה אינם צריכים לעמוד כלל.
כמו כן, עצה טובה לפתוח בזמן הפיוטים את הארון פחות משלושה טפחים ואז  אין הציבור צריך לעמוד כלל.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: קימה והידור

מקור: פרק יא סעיף כב-כד ובהערות וראה גם שו"ת משיב כהלכה (הרב לוריא) חלק ב סימן רמח. ושו"ת תורת יקותיאל או"ח סימן מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה