חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בסיס הלכתי שאשה בהריון לא תכנס לבית קברות?

תשובה:

לכתחילה יש להמנע מללכת לבית קברות אלא אם כן בצורך גדול.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ד הוראה צט וראה מנחת יצחק חלק י סימן מב אות ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה