חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למי יש לתת קודם מבציעת החלה בשבת, להוריו או לאשתו?

תשובה:

מי שמברך על החלה בסעודות שבת, יתן לאחר בציעת החלה לאשתו ולאחר מכן להוריו המתארחים אצלו.
אומנם בדרך כלל צריך לכבד את הגדול, אך במקרה זה אשתו קודמת להוריו כיוון שהבעל חייב במזונותיה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג סימן טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה