חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהנים נושאים כפיהם בבית האבל?

תשובה:

רוב המנהגים שאין כהנים מברכים ברכת כהנים בתפילה המתקיימת בבית האבל. לכן יצאו הכהנים ממקום התפילה לפני "רצה".

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק י סעיף כה וראה גשר החיים פרק כ, ג-ה וכן ביאור הלכה סימן קכח, מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה