חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בבובה בשבת?

תשובה:


בובה שמשמיעה קול, דינה ככלי שמלאכתו לאיסור מפני שמיועדת להשמעת קול, אך אם הוציאו ממנה את הבטריה דינה ככלי שמלאכתו להיתר ומותר לשחק בה.
בובה אשר משמיעה קול ומשחקים איתה גם בלי להפעיל את הקול, מותר לשחק איתה בשבת.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ב, עמוד עה ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה