חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבחור רב נוסף לתגבור פעילות הרב המכהן?

תשובה:

על כל בית כנסת / קהילה לבחור ולקבל עליהם רב ומורה דרך על מנת להורות למתפללים את הדרך אשר ילכו בה.
כאשר קיים כבר רב, רק שצריך לבחור רב נוסף עקב גידול האוכלוסיא והצרכים, חובה להתייעץ עם הרב ולקבל את הסכמתו, ואם כן אזי יש לבחור רק את מי שמקובל על הרב.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כו סימן פב וראה ציץ אליעזר חלק יא סימן נ וכן סמן כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה