חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה שלב מותר לבצוע את החלה?

תשובה:

המברך על החלה לא יסיים את הבציעה לפני גמר הברכה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כבוד הברכה פרק א סעיף ב ומשנה ברורה קסז, ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה