חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים להתפלל בבית כנסת אחר למרות שההורים מתפללים בבית כנסת אחר?

תשובה:

ילדים רשאים להתפלל בבית כנסת שמתפללים בו יותר בכוונה ובמתינות או בגלל שמקפידים שם יותר על זמן קריאת שמע ותפילה, וזאת למרות שהוורים מתפללים בבית כנסת  ואין חובה לשמוע בקול ההורים בעניין זה. 

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק ה סעיף נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה