חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאחר תפילת ערבית לכבות את נרות החנוכה אשר הודלקו בבית הכנסת?

תשובה:

מותר לכבות את הנרות לאחר שהמתפללים התפזרו, ומכל מקום נכון  לכבותם רק לאחר שעבר חצי שעה מזמן ההדלקה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק י סעיף ט בשם (ילקוט יוסף, מועדים עמוד 202 סעיף טו).

תשובה נוספת:

אפ התנו לפני ההדלקה שיוכלו לכבות את הנרות לאחר סיום התפילה, רשאים לעשות כן גם אם לא עברה מחצית השעה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק י סעיף ט ובהערה כח בשם הר"מ אליהו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה