חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם בתוך התא המשפחתי צריך לבקש מחילה לפני יום כיפור?

תשובה:

המנהג לבקש סליחה באופן כללי בערב יום כיפור הנו גם אם לא פגעו איש ברעהו.
לכן, גם בני המשפחה יבקשו מחילה זה מזה כי יש סבירות שאולי במהלך השנה פגעו אחד בשני.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: פרק כה סעיף טו וראה גם רמ"א סימן תרו, ב ובעטרת צבי סק"א ובערוך השולחן סימן תרו, ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה