חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כהן בעל מום רשאי לעלות לדוכן לברכת כהנים?

תשובה:

בזמננו במקומות שהכנים נוהגים לכסות פניהם וידיהם בטלית גדול יכולים כהנים בעלי מומין או שידיהם צבועים בצבע לעלות לדוכן ולברך.
כהן שנקטעה ידו ואינו יכול משום כך לשאת כפיו, לא יברך וראוי שיצא מבית הכנסת לפני תחילת "רצה. מי שנקטעו אצבעותיו רשאי לברך במקום שהוא דש בעירו או במקומות שנוהגים לכסות את פניהם וידיהם.

פוסק: הרב משה הכהן גרוס

ספר: נשיאת כפים כהלכה

מקור: פרק יא סעיף ח ובהערה. ובפרק יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה