חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם בעל מום בגופו רשאי להיות שליח ציבור?

תשובה:

אדם בעל מום בגופו רשאי להיות שליח ציבור, ויש סבורים שאין למנותו שליח ציבור בימים הנוראים, אלא אם כן אין אדם אחר הגון וכו'.
אדם שהוא חרש אין לכתחילה למנותו לשליח ציבור ובפרט בימים הנוראים.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק א שאלה לה - לו וראה משנה ברורה סימן נג ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה