חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יחס ההלכה לאדם הנושא משרה ציבורית ונחשד במעשים לא כשרים?

תשובה:

מבחינה הלכתית, אין אדם נפסל מחזקת כשרותו על ידי שמועות, חשדות לא מבוססות ורכילויות., אלא על ידי שני אנשים כשרים. 
יש מגוון רחב של תפקידים ציבוריים, ויש לגביהם ציפיות ודרישות לגבי הדרגה המוסרית הנדרשת לתפקיד. 
כאשר מדובר בתהליך של פיטורין של עובד, יש צורך לידון בפני בית דין כשר.
יש דרכים שונות לחזור בתשובה, והתשובה מועילה גם לעניין התמנות מחדש לתפקיד ציבורי ממנו הודח.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ב סימן קטז והערות שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מנהיג

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה