חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יחס ההלכה לאדם הנושא משרה ציבורית ונחשד במעשים לא כשרים?

תשובה:

מבחינה הלכתית, אין אדם נפסל מחזקת כשרותו על ידי שמועות, חשדות לא מבוססות ורכילויות. יש מגוון רחב של תפקידים ציבוריים, ויש לגביהם ציפיות ודרישות לגבי הדרגה המוסרית הנדרשת לתפקיד.
כאשר מדובר בתהליך של פיטורין יש צורך להוכיח את החשדות על ידי עדים כשרים  ובפני סמכות משפטית כשרה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ב סימן קטז והערות, וראה אגרות משה חושן משפט ח"א סימן נג סעיפים עה-עז,

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לשון הרע ורכילות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה