חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעלות לתורה מי שהוא בעל נטיות הפוכות?

תשובה:

מותר לעלות לתורה מי שהוא בעל נטיות הפוכות. אם הוא חי על פי נטיתו אין להעלותו כמו כל מי עושה עבירה חמורה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ו עמוד 40

תשובה נוספת:

מי ששקוע בזה ואינו עושה כל נסיון להתרפאות מכך, אלא נוהג בדיוק הפוך, אין לעלות אותו לתורה ולא לצרפו לעשרה.

פוסק: הרב אברהם מאיר איזרעאל

ספר: שו"ת ויען אברהם

מקור: או"ח סימן ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה