חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור / בעל קורא המתעטף בטלית של בית הכנסת צריך לברך עליה?

תשובה:

העובר לפני התיבה בשחרית ומנחה יתעטף בטלית. לגבי תפילת מעריב בהרבה מקומות לא נוהגים להתעטף. שליח ציבור המתעטף בטלית של בית הכנסת צריך לברך עליה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כו סעיף יט וסעיף כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה