חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבאי להחליף בעל קורא קבוע מחזקתו בקריאת המגילה ?

תשובה:

אין להעביר בעל קורא קבוע מחזקתו בקריאת המגילה, גם אם אם נמצא בעל קורא שקולו ערב יותר, וגם אם רוב הקהל מעונין בכך, ניתן לחלק ביניהם שאחד יקרא בערב ואחד יקרא בבוקר ובלבד שלא ילבין פני חברו ברבים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ג הוראה ד וראה משנ"ב סינן נג ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה