חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעל קורא צריך להתעטף בטלית?

תשובה:

כל המשמש שליח ציבור בכל עניין יתעטף בטלית מפני כבוד הציבור.

ספר: מגן אברהם

מקור: סימן יח סעיף קטן ב

תשובה נוספת:

לכתחילה ראוי שבעל קורא יתעטף בטלית. יש שנהגו שבתפילת מנחה בשבת הקורא אינו מתעטף.

פוסק: הרב עקיבא מלר

ספר: הקריאה בתורה והלכותיה

מקור: פרק יח סעיף ט. ראה הליכות שלמה חלק א פי"ב אות כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה