חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לערוך ברית מילה בראש השנה?

תשובה:

מועד  ברית מילה בראש השנה הנו אחרי קריאת התורה ולפני התקיעות.
המשפחה המצומצמת  תכוון בסעודת ראש השנה שיעלה גם לסעודת המילה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תקפד סעיף ד וראה גם שו"ת יביע אומר ו' יורה דעה כה אות א, וכן הליכות שלמה עמוד כב' שתדיר ואינו תדיר תדיר קודם. הובא בשות אבני דרך ו'

תשובה נוספת:

עושים סעודת ברית מילה מצומצמת למשפחה הכי קרובה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק יד סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה