חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מחשבים את תאריך ברית מילה ופדיון הבן בקו התאריך?

תשובה:

י. מילה ופדיון הבן

1. לחומרת מצוות מילה נראה שאם הילד נולד בצד אחד של קו התאריך, וההורים עברו איתו בתוך שמונת הימים ללידתו את קו התאריך לצד השני, מלים אותו אחרי שיהיה בן שמונה ימים לפי שני המניינים, גם לפי המניין של המקום שבו תהיה המילה, וגם לפי המניין של המקום שבו הוא נולד, וימולו אותו ביום המאוחר שמשניהם.

2. אם נולד הילד באוסטרליה והביאו אותו בתוך שמונת הימים לאמריקה, לא ימולו אותו ביום השמיני ללידתו, כי למניין בני המקום יחשב הילד עדיין בן שבעה ימים ולא בן שמונה ותידחה המילה למחר. ואם יום מחר הוא שבת ימולו רק ביום ראשון, כי אולי בשבת הוא כבר בן תשעה, שאין מילתו דוחה שבת.

3. אם נולד הילד באמריקה והובא בתוך שמונה הימים לאוסטרליה, לא ימולו אותו אחרי שבוע ביום שהוא נולד, אעפ"י שלבני המקום הוא נחשב כבר לבן שמונה, אבל כיוון שלעצמו עוד לא מלאו לו שמונה, על כן ימולו רק למחרת. ואם יום מחר הוא שבת, אף על פי שהילד הוא כעת בן שמונה ימים, ולכאורה זו מילה בזמנה, תידחה המילה, מפני שהוא נולד במקום לידתו ביום שישי, ומילת בן יום ששי אינה יכולה להתקיים בשבת.

4. כן יש לנהוג גם בפדיון הבן. אם מעבירים את הילד בתוך שלושים יום ללידתו ממקום אחד למקום שני, יפדו אותו אחרי שיהיה בן שלושים יום, גם למניין של עצמו וגם למניין של בני המקום ששם עושים את פדיון הבן.

5. אם החליף הילד את מקומו בין הלידה ובין יום המילה או יום הפדיון ולא עבר את קו התאריך, אלא עבר ממקום למקום שיש ביניהם הפרש שעות בלבד, אעפ"י שיכול להיות שבמקום המילה כבר יום שהוא זמן כשר למילה, ובמקום הלידה עדיין לילה, או שבמקום אחד הוא שבת ובמקום שני יום חול, בזה אין להשגיח כלל, אלא אם במקומו נולד בשבת מלים אותו גם כאן בשבת, ואם במקומו נולד ביום ב' או אפילו בליל יום ב' מלים אותו כאן ביום ב', גם אם עדיין לא עברו עליו 7 ימים שלמים, כי מקצת היום ככולו, והולכים בזה בכל מקום ומקום לפי הזריחה והשקיעה בעת קיום המצווה.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה