חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מי שניעור כל הלילה במהלך טיסה - לגבי ברכות השחר?

תשובה:

א. גם מי שנעור משנתו כל הלילה (כגון בנסיעה או בטיסה) חייב בברכות השחר. ומכל מקום ישתדל לשמוע ברכות התורה וברכות אלוקי נשמה, והמעביר שינה מעיני עד גומל חסדים טובים לעמו ישראל מפי אחר, ולצאת בכך ידי חובתו.

ב. אם אין שם אחר שיכול להוציאו בברכות התורה, יכוון לצאת בברכת אהבה שלפני קריאת שמע, וילמד מיד אחרי שמונה עשרה הלכה או פסוק.

ג. זמנן של ברכות השחר הוא אף קודם עלות השחר.

ד. זמן אמירת פרשת הקרבנות היא רק מאור היום, כיוון שהיא במקום הקורבנות, שאין זמנם בלילה.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה