חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הש"ץ צריך להקריא לכהנים את המילים בלחש או בקול רם?

תשובה:

יש לש"ץ להקריא לכהנים את המילים של ברכת כהנים בלחש על מנת שלא יחשבו המתפללים בטעות שהוא המברך.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ד' סימן יז' עמוד לט

תשובה נוספת:

לא ינמיך את קולו כאילו  ח"ו זו תוכחה, אלא ימשיך באותו קול שהתפלל עד כה.

פוסק: הרב זאב דוב סלונים

ספר: שערי הלכה תשל"ט

מקור: שאלה מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה