חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול בליל בשר בליל תענית?

תשובה:

ראוי להחמיר שלא לאכול בשר בליל תענית, ובמקום צורך גדול או סעודת מצווה אפשר להקל.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן עב וראה שו"ת אור לציון חלק ג' סעיף כט הערה כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה