חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול ב'תשעת הימים' בשר שנשאר מסעודות שבת?

תשובה:

על פי מנהגי עדות המזרח מותר לאכול בסעודה רביעית במוצאי שבת בשר שנשאר מסעודות שבת, ויש המתירים לתת בשר זה לאחר שבת לילדים קטנים (ראה הגר"ע יוסף ב"קול סיני" תמוז תשכ"ב).
למנהג אשכנזים אסורה לאכול לאחר שבת בשר שנשאר מסעודות שבת. 

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: הלכות בין המצרים פרק א סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה