חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריכים האב או האם לברך ברכת "ברוך שפטרני" על בת המצווה?

תשובה:

אין האב מברך על בתו שהגיעה לגיל מצוות, "ברוך שפטרני".
ואין האישה מברכת "ברוך שפטרני", לבנה או לבתה.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ה', עמ' פ- פ"א, סעיפים ט'-י'.

תשובה נוספת:

מותר לברך "ברוך שפטרני מעונשה של זאת". 

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: או"ח חלק ו סימן כט אות ג

תשובה נוספת:

נכון שהאב יברך "ברוך שפטרני מעונשה של זו", בלא שם ומלכות.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: דיני חינוך קטן ודיני בר מצווה מהדורת תשסג, עמוד קסא סוף סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בת מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה