חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גבאי בית הכנסת מחוייב לאשר למתפלל לשאול ספר מספריית בית הכנסת לזמן מה?

תשובה:

חובה על גבאי בית הכנסת להשאיל ספרים למי שצריך ללמוד בהם. ישנה מצווה להקים בכל בית כנסת ספרייה ציבורית שבה יהיו ספרים מרובים, שיד אדם פרטי אינה משגת לקנותם. ואם יבקש אדם ללמוד בספר מסוים בביתו, חייבים הגבאים להשאיל לו את הספר, ואם אינם מסכימים להשאיל, בית הדין צריך לחייב אותם להשאיל, משום ביטול תורה (סמ"ע שם על פי רמ"א רצב, כ, אג"מ חו"מ א, לט).

כשיש שם הרבה לומדים שמשתמשים בספרים, ויתכן שבאותו זמן שאחד יקח את הספר לביתו, אחרים יצטרכו אותו בספרייה, רשאים הגבאים שלא להשאיל שום ספר, וכל מי שירצה ללמוד בספרים יבוא לספריית בית הכנסת וילמד.

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים ב פרק ד סעיף ט, הובא בהלכה יומית הר ברכה, וראה שו"ע חו"מ קסג,א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה