חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול בחוץ לארץ גבינה של נכרי?

תשובה:

גבינות קשות העשויות על ידי אנזים מגבן הן עיקר האיסור של גבינת נוכרי, ויש להעיר כי בגבינות אלו
מצויים פעמים רבות תוספים האסורים ממש כמו יין או חומרי טעם שונים. באיסור זה נכללות כל הגבינות שייצורן באמצעות מגבן (כגון: חלומי, מוצרלה והגבינות המלוחות)
ישנה שיטה בפוסקים המתירה בשעת הצורך להקל בגבינות רכות. במקרה זה עדיין יש לוודא כי הגבינה (או יוגורט) איננה מכילה חומרי גלם נוספים אסורים.

פוסק: הרב דוד סתיו והרב אורן דובדבני - ארגון רבני צהר

ספר: צהר לכשרות בחו"ל

מקור: עמוד 14

תשובה נוספת:

חכמים אסרו לשתות חלב שנחלב על ידי גוי אפילו מבהמה טהורה, שמא הגוי יערב בו חלב מבהמה טמאה. אם יהודי מפקח על הגוי ורואה שהוא חולב רק מבהמה טהורה, החלב כשר. יש מן הפוסקים שהרחיבו היתר זה, וכתבו שדי בפיקוח ממשלתי כדי להתיר את החלב בשתייה, כי הגוי חושש לשנות את הרכב החלב שמא ייקנס. לגבי גבינה ישנו איסור נוסף – חכמים גזרו על הגבינות המיוצרות על ידי הגויים, מפני שהגוי עלול להשתמש לייצורן בחומר הנמצא בקיבת נבלה. לדעת חלק מן הפוסקים הגזרה חלה על כל סוגי הגבינות, ואלו לדעות אחרות הכוונה דווקא לגבינות קשות, המכונות אצלנו 'גבינה צהובה' או 'גבינה מותכת'.

על פי הדברים דלעיל עולה, שלדעות המחמירות בעניין זה, לא ניתן להשתמש בחו"ל במוצרי חלב כלשהם ללא הכשר או ללא פיקוח ישיר על חליבת החלב.

לסומכים על הפוסקים המקילים: במדינות שבהן שיווק החלב מאורגן, וקיים פיקוח מתמיד על טיב התוצרת ושלא הוכנסו לחלב חומרים אחרים, (נכון לשנת תשע''ג) כדוגמת ארה''ב, מדינות האיחוד האירופי, קנדה, מקסיקו, קוסטה ריקה, פנמה, האיים הקאריבים (הולנד ואמריקה), ארגנטינה, ברזיל, אורגוואי, אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה, ניתן לרכוש חלב פרה או צאן בחנויות, גם ללא סימון כשרות. מובן שצריך לראות שיש על אריזת החלב כיתוב שזהו חלב פרות או צאן. לחלק מהדעות, אם באותו מקום החלב נחלב רק מבהמות טהורות ואין משתמשים שם בחלב מבהמות טמאות, ניתן לשתות את החלב גם ללא פיקוח על החליבה או פיקוח ממשלתי.

במדינות שבהן אין פיקוח מוסדר על החלב, לא ניתן לרכוש חלב בחנות ללא בירור עם אנשי המקום שומרי המצוות על טיב החלב וכשרותו. אבל מכל מקום ניתן לרכוש חלב, כשהיהודי רואה את החליבה מהפרה, מהעז או מהכבשה. במקומות מסוימים משתמשים בבהמות נוספות שהן מפריסות פרסה ומעלות גרה, כמו הבאפלו או היאק בנפאל. גם חלב זה מותר אם יהודי משגיח על החליבה.[1]

לגבי גבינות לבנות, קוטג', שמנת ויוגורט - לנוהגים בכשרות רגילה ניתן להקל לאוכלם, בתנאי שאלו מוצרים ללא תוספת טעמי לוואי, ושהם מיוצרים במדינה שבה ניתן להקל לשתות חלב כמבואר לעיל (בנותני הטעם למיניהם מצויים לא פעם חומרים שכשרותם מוטלת בספק).

חמאה רגילה, ניתן לאוכלה בכל מקום לנוהגים בכשרות רגילה. שכן חכמים לא גזרו על חמאת גויים, מכיוון שאי אפשר להכין חמאה מחלב בהמה טמאה. לעומת זאת, 'חמאה קלה' ושאר מעדני חלב אסורים ללא סימן הכשר, כיוון שהם מכילים לא פעם תוספי מזון אסורים. כמו כן לא ניתן לרכוש גבינה צהובה מתוצרת הגויים (גם במדינות שניתן להקל בחלב), מפני שכאמור היא נאסרה בגזרת חכמים.

תחליף חלב אם לתינוקות כדאי לקחת מהארץ. בעת הצורך יש לברר במקום שבו נמצאים, איזה תחליף חלב מקובל ככשר באותו המקום. בעיקר יש לברר שאין בו מרכיבים של שומן מן החי.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק יג עמוד 242

תשובה נוספת:

גבינות רכות (קוטג' וגבינות למריחה) – יש מן הפוסקים שצמצמו את היקפה של הגזרה על גבינות הגויים. לדעתם, הגזרה כוללת דווקא גבינות קשות, ואילו הגבינות הרכות (קוטג' וגבינות למריחה) לא נאסרו. הסיבה לחילוק היא, שגבינות אלו מיוצרות בעזרת מחמצות שונות (תרביות חיידקים), ואין מעמידים אותן באנזים שבו משתמשים להעמדת הגבינות הקשות.[1] לעומתם, יש פוסקים שטענו שאין לחלק בין גבינות קשות לרכות, כי הגזרה כוללת את כל הנקרא גבינה.[2] גופי הכשרות בעולם הנוהגים להתיר חלב נכרים לכשרות רגילה כדלעיל, מקילים גם בגבינות רכות, אלא אם כן ידוע שמכניסים בהן רכיבי מזון אסורים.


[1]  שו"ת אגרות משה יו''ד א,נ; שם ב, מח; מהדרין ז, הרב ג'ורבל, עמ' כז.

[2]  ערוך השולחן שם.

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ג עמוד 51

תשובה נוספת:

גבינות רכות (קוטג' וגבינות למריחה) – יש מן הפוסקים שצמצמו את היקפה של הגזרה על גבינות הגויים. לדעתם, הגזרה כוללת דווקא גבינות קשות, ואילו הגבינות הרכות (קוטג' וגבינות למריחה) לא נאסרו. הסיבה לחילוק היא, שגבינות אלו מיוצרות בעזרת מחמצות שונות (תרביות חיידקים), ואין מעמידים אותן באנזים שבו משתמשים להעמדת הגבינות הקשות.[1] לעומתם, יש פוסקים שטענו שאין לחלק בין גבינות קשות לרכות, כי הגזרה כוללת את כל הנקרא גבינה.[2] גופי הכשרות בעולם הנוהגים להתיר חלב נכרים לכשרות רגילה כדלעיל, מקילים גם בגבינות רכות, אלא אם כן ידוע שמכניסים בהן רכיבי מזון אסורים.


[1]  שו"ת אגרות משה יו''ד א,נ; שם ב, מח; מהדרין ז, הרב ג'ורבל, עמ' כז.

[2]  ערוך השולחן שם.

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ג עמוד 51

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה