חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית רשאי גבר להבדק אצל רופאה?

תשובה:

גבר שצריך להבדק אצל רופאה, חייב להקפיד שלא לעבור על איסור יחוד, ורק כשמדובר במקרה של פיקוח נפש אין צריך לחשוש.
וכן כאשר גבר מטופל אצל רופאת שיניים מומחית ואין לו אפשרות להשיג רופא שיניים מומחה כמוה רשאי להמשיך בטיפול אצלה, וישמור עיניו עד כמה שאפשר.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ח פרק ט סעיף א, פרק ג סעיף ב

תשובה נוספת:

נגיעת למטרה רפואית של רופא באישה ונגיעת רופאה באיש מותרת.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן שמח וראה ש"ך יו"ד קצ"ה ס"ק כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת גברים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה