חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשמיטה לגדור שדה, על ידי נטיעת עצים?

תשובה:

יש אומרים שאין לגדור את השדה על ידי נטיעת עצים, שיחים צברים וכיוצ', אף אם גודר את השדה מפני שטף מים. ויש מתירים לטעת עצי סרק שאינן מוציאים פירות, אם מטרתו בנטיעה זו לשם גדר וסייג. ועדיף לעשות כן על ידי גוי. ולכל הדעות מותר לחפור ולהתקין גדר מסביב לשדהו, וכן מותר לגדור בשביעית סביב עץ כדי להגן עליו.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ

מקור: כרך א', פרק ד' - איסור זריעה ונטיעה בשביעית, סעיף ט"ז.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה