חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בגומיות משחק?

תשובה:

אסור לשחק במשחק גומיות, לחברם ולפרקם בשבת, מפני שנשחלים זה בזה ויש בזה משום איסור קושר ומתיר מדרבנן.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ג, עמוד קי ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה