חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם וכיצד יש לקיים מצוות פדיון שבויים כשגופת חייל נמצאת בידי האויב?

תשובה:

נראה שהכלל "אין פודים שבויין יתר על כדי דמיהן" חל גם במקרה זה, כלומר אין פודין במחיר מופרז כדי שהגויים לא יחשבו שהדבר משתלם. לכן יש לפדות גופה תמורת גופה ולא יותר מכך, ובודאי שאין לשלם בשבויים חיים תמורת גופות, למרות הצער הגדול הכרוך בכך.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' סימן תסה. ראה מסכת גיטין דף מה עמוד א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פדיון שבויים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה