חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הגיל הרצוי שיהיה שליח ציבור בימים הנוראים?

תשובה:

מצווה מן המובחר ששליח ציבור בימים הנוראים יהיה בן שלושים. אם הדבר אינו אפשרי אזי שיהיה לפחות בן עשרים וחמש שנה.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק ב, פז וראה ברמ"א תקפא, א שיהיה נשוי ,ועל כל פנים מרוצה לקהל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה