חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגנוב מאדם על מנת לחנכו שישמור טוב על חפציו?

תשובה:

גונב "בצחוק" - יש הלוקחים מחבריהם ארנק או מפתחות על מנת לחנכו וגם זה אסור משום גזל ובנוסף יש בזה איסור של אונאה   

 שנחשב גם לאונאה מפני שלרוב האדם מצטער על כך שנלקח ממנו החפץ, והוא מבזבז את זמנו לשווא, ועוד שואל את חבירו היכן החפץ והלה נכשל באיסור שקר וכו'.  . 

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: דיני גזילה, ג

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01964.html#HtmpReportNum0038_L2

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה