חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך לגנוז תיק או שקית שבהם מונחים תפילין?

תשובה:

תיק פשוט שבו מונחים התפילין המונחים בקופסאות, ושלא נעשה לכבוד התפילין ולא ניכר כלל ששימש לתפילין מותר לזורקו לאשפה, אולם שקית רקומה לכבוד התפילין חייבת גניזה, כיון שהיא ממש תשמיש קדושה. תיק ניילון המגן על שקית הקטיפה הרי הוא תשמיש לתשמיש והגם שאינו טעון גניזה אין להשליכו בבזיון.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ו סעיף טו וראה הלכות שלמה פרק ד סעיף לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה