חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לגנוז תמונות של צדיקים ורבנים?

תשובה:

תמונות של צדיקים ורבנים אינם טעונים גניזה ומותר לזרקם לאשפה, אך אם כתוב פסוק על גבי התמונה, כגון 'והיו עיניך רואות את מוריך', יגזור את הפסוק ויגנזנו.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק כ' סעיף ז בשם הרב קנייבסקי, בתשובותיו אות ק"ו ק"ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה